طبع فرآورده های غذایی یا روغن ها و شیره چه به منظور خوراکی و چه بهداشتی از نکات مهمی است که باید حتما در مصرف آن را مد نظر قرار داد. روغن ها از جمله روغن زیتون و بادام و شیره ها نیز از جمله شیره خرما و عسل با توجه به خواص زیادی که به صورت خوراکی و غیر خوراکی دارند بسیار مورد توجه حکیمان طب سنتی بوده است.

در ادامه در جدول زیر مزاج و طبع مهمترین و پر مصرف ترین انواع فرآورده های غذایی از جمله روغن ها و شیره آورده شده است. علاوه بر طبع و مزاج آن ها به مصلح مناسب این فرآورده های نیز اشاره شده است تا بتوانید بهتر از این مواد غذایی در سفره های خود استفاده کنید.

مزاج و طبع انواع روغن ها و شیره های خوراکی

فرآورده غذایی نوع مزاج مصلح
ارده گرم و تر سرکه و عسل
روغن بادام شیرین معتدل مصطکی
روغن بادام تلخ گرم و تر عسل
روغن زیتون گرم و خشک مغز گردو و مغز بادام و سرکه و عسل و شیرینی های طبیعی
روغن کنجد گرم و تر عسل
سرکه سرد و خشک شیرینی های طبیعی و روغن بادام شیرین
سمنو گرم و معتدل سکنجبین و کاسنی
شکر سرخ یا سفید گرم و خشک کاهو و به و بادام و شیر تازه دوشیده و ترشی های طبیعی
شیره انگور گرم و تر تخم ریحان و خشخاش
شیره خرما گرم و خشک سرکه و بادام درختی و سکنجبین و ترشی های طبیعی
عسل گرم و خشک آب انار و آب لیمو و آب بالن و سرکه و گشنیز
ماءالشعیر سرد گلقند

امیدواریم که با درک درست از طبع مواد غذایی مانند روغن بادام، روغن زیتون، شیره خرما و انگور و همچنین عسل بهتر از این مواد در زندگی خود استفاده کنید. در قسمت نظرات می توانید نظرات و پرسش های خود را مطرح کنید.