آجیل و به طور کل مغز ها در ایران سابقه بسیار دور و درازی دارد. کشور ایران به دلایل شرایط اب و هوایی بستر بسیار مناسبی براب پرورش انواع مغز های گیاهیی از جمله آجیل است. طب سنتی نیز به دلیل مواد مغذی سرشار موجود دراین مغز ها توجه زیادی به این خوراکی ها معطوف داشته است. مزاج و طبع آجیل ها از جمله پسته، بادام، گردو، فندق و تخمه در طب سنتی بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت آجیل ها و مغز ها در سفره غذایی ما ایرانی ها، اهمیت درک مزاج و طبف مغزهایی مانند پسته، بادام و گردو بسیار مهم است. در ادامه و در جدول زیر به مزاج مهمترین انواع آجیل اشاره شده است.

مزاج و طبع آجیل و مغزها

مغزها  نوع مزاج  مصلح
 اقسام بزرگ  گرم و خشک  گشنیز، سکنجبین و عسل
 بادام هندی  گرم و خشک  مصطکی، عسل و رب ترش
 بادام درختی شیرین  گرم و تر  مصطکی، عسل و رب ترش
 بادام درختی تلخ  گرم و خشک  عسل و خشخاش و بادام شیرین
 بادام زمینی  گرم و تر  مصطکی، عسل
 بادام کوهی  گرم و خشک  مصطکی، عسل
 پسته کوهی  گرم و تر  گلاب، رب، ریواس، سکنجبین و رب ترش
 بلوط خوراکی  سرد و خشک  سکنجبین و عسل
 به دانه  سرد و تر  رازیانه و عسل
 پسته  گرم و خشک  زردآلو، انار، ترش، سرکه، سکنجبین و آلو
 تخمه آفتابگردان  گرم و خشک  آبغوره، رب انار و سرکه
 تخم کدو  سرد و تر  عسل و گلنگبین
 تخم هندوانه  سرد و تر  عسل و گل انگبین
 تخم خربزه  گرم و تر  بنفشه و عسل
 تخمه طالبی  گرم و تر  بنفشه و عسل
 چلغوز  گرم و خشک  خشخاش، عسل، سکنجبین و میوه های ترش
 خشخاش  سرد و خشک  عسل و مصطکی
 شاه بلوط  سرد و خشک  سکنجبین و عسل
 شاهدانه  سرد و خشک  کتیرا و زرشک
 فندق  گرم و خشک  آب عسل، شکر سرخ، شربت به و سکنجبین
 کنجد  گرم و تر  عسل
 گردو  گرم و خشک  انار ترش، سکنجبین، خشخاش و ترشی های طبیعی

امیدوارم که این مطلب برایتان مفید واقع شود و در آینده به کارتان آید. از قسمت پایین می توانید نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید.