ESC را برای بستن فشار دهید

سبزی ها

مزاج شناسی انواع سبزی ها، مزاج و طبع سبزی ها در طب سنتی

آکو بیری 0 294

مزاج شناسی مواد غذایی همیشه یکی از مهترین شاخه های طب سنتی بوده است و سالیان سال است که حکیمان طب سنتی در الاش برای درک بهتر کارکرد مزاج ها بر بدن انسان هستند. در مطلب قبل به بررسی مزاج بسیاری از مواد غذایی پرداخته ایم و در این مطلب…

ادامه مطلب