ESC را برای بستن فشار دهید

روغن ها

مزاج شناسی و طبع روغن ها و شیره های خوراکی در طب سنتی

آکو بیری 0 263

طبع فرآورده های غذایی یا روغن ها و شیره چه به منظور خوراکی و چه بهداشتی از نکات مهمی است که باید حتما در مصرف آن را مد نظر قرار داد. روغن ها از جمله روغن زیتون و بادام و شیره ها نیز از جمله شیره خرما و عسل با…

ادامه مطلب